Szanowni mieszkańcy, sąsiedzi, przyjaciele, znajomi i zupełnie nieznajomi…

Od wczoraj na ulicach gminy wiszą flagi. Nasze lokalne i narodowe. Słyszę i czytam pytania co to za okazja, co się wydarzyło…

Wczoraj nic, dzisiaj pewnie też nic wielkiego się nie wydarzy, ale 30 lat temu to był naprawdę wielki i ważny dzień. Pierwsze wybory do samorządu lokalnego. I nie chodzi tu o wybór tej czy innej osoby na radnego czy burmistrza, a zupełne zerwanie ze starym systemem. Jakby na sprawę nie spojrzeć były to pierwsze prawdziwie wolne wybory, bez ograniczeń czy kontraktowych umów. Istotą była wola i decyzja mieszkańców.

Jak się budziła nasza lokalna tożsamość i samorządność? Chciałbym powiedzieć, że eksplodowała i błyskawicznie zauroczyła zaangażowanych w lokalne sprawy mieszkańców. Chciałbym, ale tak nie było. O 24 miejsca w Radzie Miejskiej ubiegało się zaledwie 37 kandydatów, a i frekwencja, patrząc z dzisiejszej perspektywy, też wyglądała raczej mizernie, bo oscylowała na poziomie 30%.

Natomiast doskonale pamiętam pierwsze komitety wodociągowe, kanalizacyjne czy telefonizację gminy. Pamiętam ogromny zapał ludzi, którzy zrazu nieśmiało, jednak z chwili na chwilę coraz skuteczniej i pewniej zagospodarowywali nie tylko ożarowską ziemię, ale stawali się nieformalnymi liderami w swoich środowiskach. Podziwiałem tych ludzi. Ich energię, bezkompromisowość, pracowitość i pomysłowość. Wielu z nich już nie ma wśród nas, ale z całą pewnością przysłużyli się naszej wspólnocie najlepiej jak potrafili.

Gmina Ożarów Mazowiecki jest moim miejscem na ziemi, niezależnie od tego jak długo będę pełnił urząd Burmistrza. Czasami tak po prostu jest, rodzisz się i starzejesz ze swoim miastem i ludźmi wokół. Mam to szczęście, że to dobrzy ludzie, a i miasto z gminą zmieniają się w mojej ocenie na lepsze.

Zawsze podkreślam, że ekonomiczny i gospodarczy rozwój gminy jest ważny, ale najważniejsi są ludzie. Ich talenty, pasje i zdolność do tworzenia wspólnoty. Bo wspólnie nie oznacza jednomyślnie i według jedynego modelu. Wspólnie oznacza też szacunek dla odmiennych poglądów i racji. Bo wspólnota to twórcza wymiana poglądów i dbanie o przestrzeganie norm prawnych i społecznych.

A teraz trochę z historii….

Po przemianach ustrojowych z 1989 roku jedną z pierwszych decyzji senatorów była uchwała o podjęciu inicjatywy odbudowy samorządu terytorialnego. Pracami nad przygotowaniem reformy zajmowała się Komisja Samorządu Terytorialnego kierowana przez profesora Jerzego Regulskiego. Głównym ekspertem komisji był profesor Michał Kulesza. Rząd Tadeusza Mazowieckiego wspierał współpracę Sejmu i Senatu w pracach nad stworzeniem prawnych i materialnych warunków uformowania samorządu terytorialnego tak, aby w jak najkrótszym czasie doprowadzić do wyborów samorządowych.

– Nowy system miał być podobny do działających w krajach demokratycznych, które są różnorodne, ale mają pewne cechy wspólne. Cechą wspólną europejskich systemów samorządowych jest przede wszystkim autonomia społeczności lokalnych. Społeczność lokalna dysponuje pieniędzmi i realizuje własne cele dla wspólnego dobra mieszkańców. Skuteczność jej działań weryfikuje demokracja na drodze wyborów. To był nasz punkt wyjścia – wspominał po latach prof. Kulesza.

8 marca 1990 roku Sejm kontraktowy uchwalił ustawę o samorządzie terytorialnym – pierwszy i najważniejszy akt prawny określający zasady tworzenia wspólnoty samorządowej, jej zakres działania, zadania i sposób ich finansowania,  a także władze samorządowe i sposób ich wybierania.

Na jej podstawie wprowadzono w ponad dwóch tysiącach gmin prawdziwy samorząd. W miejsce istniejących w czasach PRL rad narodowych powstały rady gmin o znacznie większych kompetencjach. Ustawa stworzyła podstawy społecznościom lokalnym do zarządzania częścią spraw publicznych, gminy otrzymały własne źródła dochodów i możliwość decydowania o wydatkach. Pierwsze wybory samorządowe odbyły się 27 maja 1990 r. 

Wybrano członków 2383 rad gmin, w tym: 1547 rad w gminach, 145 rad miejskich w miastach do 40 tysięcy mieszkańców, 110 rad miejskich w miastach powyżej 40 tysięcy mieszkańców, 574 gmin i miast, 7 rad dzielnic. Nowo wybrane rady gmin wybrały swoje władze wykonawcze – prezydentów miast (w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców oraz tych, gdzie dotąd byli prezydenci, czyli praktycznie w większości miast powyżej 50 tys. mieszkańców), burmistrzów (w mniejszych miastach) oraz wójtów (w gminach wiejskich).

…także na ożarowskiej ziemi

W pierwszych wyborach samorządowych w Gminie Ożarów Mazowiecki wybrano Radę Miejską, której pierwszym przewodniczącym został Pan Tadeusz Pancześnik.  Rada Miejska wybrała organ wykonawczy, czyli Zarząd Gminy z Burmistrzem Panem Lechem Isakiewiczem.

W czasie pierwszej kadencji władze samorządowe postawiły na opracowanie i realizację Programu postępu cywilizacyjnego. Ważnym i nowym elementem, który pojawił się w przestrzeni publicznej stał się również Informator Ożarowski. Najpierw jako biuletyn Rady Miejskiej, a później jako miesięcznik Miasta i Gminy.

Wśród mieszkańców gminy świadomość poczucia wspólnoty oraz realnej możliwości wpływu w demokratycznych wyborach na jej ostateczny kształt ewaluowała wraz z upływem lat i kolejnymi wyborami. Już w 1995 r., czyli w drugich wyborach samorządowych mieszkańcy wybierali swoich przedstawicieli spośród 65 kandydatów.

 

Szanowni Państwo,

Dzisiejszy dzień to nasze wspólne święto: samorządowców i Państwa, jako najważniejszej części  Wspólnoty Samorządowej. Wspólnie świętujemy 30-lecie samorządu lokalnego.

Dziękuję za wszystko zarówno Mieszkańcom, jak też moim Współpracownikom w Urzędzie Miejskim i Jednostkach Organizacyjnych, Radnym, Przewodniczącym i Zarządom Osiedli oraz Paniom i Panom Sołtysom i Radom Sołeckim. Przeżyliśmy wspólnie wiele trudnych, ale pięknych chwil i jeszcze wiele wyzwań przed nami.

 

     Paweł Kanclerz

   Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego