Masz wykształcenie średnie i dwuletnie doświadczenie na samodzielnym stanowisku pracy?

Chcesz nauczyć się przygotowywać i realizować projekty unijne?

Interesuje Cię współpraca z przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi i samorządami?

Zgłoś się do pracy!

Aplikacje można składać w terminie od 25 maja do 09 czerwca 2020 r. do godz. 16:00.

 

Informacje o naborze wraz z wymaganymi dokumentami dostępne są na stronie:

http://www.lgdkampinos.pl/Praca_w_biurze_LGD!,5466,1306