Od 25 maja 2020 r. na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki, w ślad za przedszkolami, ruszają zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami dydaktyki w szkołach podstawowych dla uczniów klas I-III. W zajęciach będzie brało udział około 10 % uczniów.

Równolegle z zajęciami w szkołach kontynuowane będzie nauczanie zdalne dla dzieci, które pozostaną w domach, na zasadach wypracowanych w danej szkole podstawowej.

W związku z obowiązującymi wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego wprowadzono w placówkach oświatowych regulaminy i szczególne zasady bezpieczeństwa. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby spełnić wszystkie wymogi sanitarne, zapewniając tym samym maksymalne możliwe bezpieczeństwo dzieciom, nauczycielom i pracownikom szkoły. Szkoły zostały wyposażone w niezbędne środki ochrony osobistej i płyny dezynfekujące.

Najważniejsze zasady, do których muszą dostosować się rodzice zostały ujęte na plakacie informacyjnym i w ulotkach, które będą dystrybuowane we wszystkich placówkach.

Przypominamy o konieczności bezwzględnego przestrzegania wprowadzonych nowych zasad funkcjonowania szkół, w tym w szczególności rzetelnego informowania o stanie zdrowia dziecka i jego najbliższych. Zależy od tego bezpieczeństwo Państwa dzieci, a także pracowników placówek oświatowych i ich rodzin.

Od Państwa odpowiedzialnego zachowania zależeć będzie to czy placówka będzie mogła funkcjonować w ramach przyjętych zasad. Pamiętajmy o wzajemnej odpowiedzialności za siebie i osoby z naszego otoczenia.

 

Paweł Kanclerz

     Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego