W Gminie Ożarów Mazowiecki od 25 maja 2020 r otwieramy przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach. Rodzice/opiekunowie, którzy chcą wrócić do pracy, zadeklarowali chęć udziału swoich dzieci w zajęciach opiekuńczych. Pierwszeństwo mają dzieci, których obydwoje rodzice/opiekunowie pracują i nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu lub przynajmniej jeden rodzic/opiekun pracuje w systemie ochrony zdrowia, w służbach mundurowych lub handlu i przedsiębiorstwach produkcyjnych – realizując zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Łącznie do placówek wróci 30% przedszkolaków.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby spełnić wszystkie wymogi sanitarne, zapewniając tym samym maksymalne możliwe bezpieczeństwo dzieciom, nauczycielom i pracownikom szkoły.

Przedszkola i szkoły zostały zaopatrzone w środki ochrony osobistej dla pracowników, w tym m. in.  25700 sztuk rękawiczek jednorazowych, 3100 maseczek jednorazowych, 400 maseczek wielokrotnego użytku, 350 przyłbic, 520 fartuchów jednorazowych oraz 2370 litrów płynów do dezynfekcji, 51 dozowników do dezynfekcji, 15 termometrów bezdotykowych. Dodatkowo dostaliśmy 370 l. płynu do dezynfekcji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

W związku z obowiązującymi wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego wprowadzono w placówkach oświatowych specjalne regulaminy i szczególne zasady bezpieczeństwa, do których należą przede wszystkim:

  • Organizacja zajęć opiekuńczych dla ograniczonej liczby dzieci wyłącznie w wyznaczonych poszczególnym oddziałom salach z wyznaczonym nauczycielem.
  • Regularna i częsta dezynfekcja pomieszczeń, zabawek, sprzętów, powierzchni wspólnych, płaskich i dotykowych.
  • Szczególna dbałość o higienę i dezynfekcję powierzchni i naczyń przy i po posiłkach dzieci.
  • Ograniczenie bezpośredniego kontaktu z osobami trzecimi do niezbędnego minimum z zachowaniem dystansu społecznego 2 m. między osobami.
  • Obowiązkowe posiadanie przez rodziców/opiekunów środków ochrony osobistej – rękawiczek oraz maseczki ochronnej lub przyłbicy oraz skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk po wejściu oraz poruszanie się wyłącznie w strefie do tego przeznaczonej.

Najważniejsze zasady, do których muszą dostosować się rodzice zostały ujęte na plakacie informacyjnym i w ulotkach, które będą dystrybuowane we wszystkich placówkach.

 

Przypominamy o konieczności bezwzględnego przestrzegania wprowadzonych nowych zasad funkcjonowania placówek oświatowych, w tym w szczególności rzetelnego informowania o stanie zdrowia dziecka i jego najbliższych. Zależy od tego bezpieczeństwo Państwa dzieci, a także pracowników placówek oświatowych i ich rodzin.

Od Państwa odpowiedzialnego zachowania zależeć będzie to czy placówka będzie mogła funkcjonować w ramach przyjętych zasad. Pamiętajmy o wzajemnej odpowiedzialności za siebie i osoby z naszego otoczenia.

                                                                                                  Paweł Kanclerz

                                                                                   Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego