KOMUNIKAT
Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego
z dnia 21 kwietnia 2020 r.

Na podstawie § 13 w związku z § 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii  (Dz.U. z 2020 r. poz. 697) z a w i a d a m i a m

o przedłużeniu okresu ograniczenia pracy Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim,

    w sposób następujący:

  1. wyłącza się bezpośrednią obsługę interesantów (nie dotyczy spraw USC i dowodów osobistych);
  2. wprowadza się ograniczenia wchodzenia do Urzędu osób tam nie pracujących – dotyczy budynków przy ul.Kolejowej 2 i Poznańskiej 165;
  3. forma bezpośredniego złożenia dokumentów/korespondencji w formie papierowej dopuszczalna będzie poprzez jej pozostawienie w skrzynce pocztowej zamontowanej na frontowej ścianie budynku przy drzwiach wejściowych budynku przy ul. Kolejowej 2; w przypadku wymaganego potwierdzenia daty złożenia korespondencji, potwierdzenie to będzie dostarczane korespondencyjnie w formie elektronicznej lub papierowej;
  4. zapewnia się możliwość kontaktu telefonicznego z Urzędem pod nr tel. 22 731 32 00 w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek – 8.00 – 16.00. środa – 10.00 – 18.00 oraz za pomocą korespondencji elektronicznej na adres umig@ozarow-mazowiecki.pl
  5. pracownicy Urzędu wykonywać będą pracę w systemie zdalnym lub wyłącznie w budynkach przy ul. Kolejowej 2 oraz Poznańskiej 165 (niniejszy pkt. nie dotyczy Straży Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim) realizując wszystkie dotychczasowe zadania;
  6. pracownicy Urzędu nie będą wykonywali czynności na zewnątrz Urzędu w miejscach, w których gromadzić się może więcej niż 5 osób – nie dotyczy to czynności wykonywanych przez strażników Straży Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim.

 

Wskazane w Komunikacie ograniczenia pracy Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim obowiązują od dnia 22 kwietnia 2020 r. do dnia obowiązywania Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 697)

Paweł Kanclerz
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego