Podczas dzisiejszego spotkania Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego dokonał przeglądu podjętych w ostatnich tygodniach decyzji i działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców gminy i ograniczenia rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa.

  1. Dyskutowano na temat przygotowania do otwarcia w nowym reżimie sanitarnym przedszkoli i żłobka na terenie gminy. 5 maja odbyła się wideokonferencja z dyrektorami przedszkoli, szkół, żłobka i przedstawicielami Biura Oświaty dotycząca wypracowania procedur i wstępnego przygotowania placówek do tego procesu. Placówki pozostają zamknięte do 25 maja 2020 r.
  2. Biuro Oświaty przedstawiło zagadnienia dotyczące rekrutacji uzupełniającej do przedszkoli.
  3. Omówiono regulamin korzystania z części udostępnionych od 4 maja obiektów administrowanych przez GOSIR. Zasady korzystania dla grup zorganizowanych zostaną opublikowane na stronie www.
  4. Od 6 maja dopuszczono możliwość korzystania z boisk szkolnych dla grup zorganizowanych ( 6 osób + trener). Korzystanie zgodnie z regulaminami znajdującymi się w poszczególnych placówkach.
  5. Obiekty GOSIR jak i boiska szkolne pozostają nadal niedostępne dla osób indywidualnych.
  6. Przeanalizowano informacje dotyczące pierwszych dni funkcjonowania Biblioteki w nowym reżimie sanitarnym oraz ilości osób korzystających  z jej zasobów. Omówiono obecny stan zagrożenia epidemią na terenie gminy, na podstawie danych przekazywanych przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną.

Paweł Kanclerz
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego