Od dnia 6 maja 2020 roku na boiskach szkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki mogą trenować grupy zorganizowane nie więcej niż 6 osób i trener. Ograniczenie to wynika z §8 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Szczegółowe zasady i godziny udostępniania poszczególnych obiektów są ujęte w regulaminach dostępnych w każdej placówce szkolnej. Harmonogram opieki nad grupami, które będą korzystać z boiska, ustala dyrektor każdej szkoły. Za bezpieczeństwo na obiekcie w czasie trwania planowych zajęć odpowiada opiekun grupy.

Boiska pozostają w dalszym ciągu niedostępne dla osób indywidualnych.