W dniach 29 – 30 kwietnia 2020 r., na terenie gminy odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych sprzed posesji z zabudową jednorodzinną. O akcji mieszkańców poinformowaliśmy poprzez stronę internetową Urzędu, Informator Ożarowski oraz drogą mailową. Wzmianka na ten temat znajduje się również w przekazanym na początku roku harmonogramie odbioru odpadów komunalnych.

Liczba zebranych zgłoszeń wyniosła ponad 900, co stanowi rekord tej akcji. Przypominamy, że odpady należy udostępnić przed posesją od godziny 6.00 w środę. Odbiór będzie obejmował tylko nieruchomości, których mieszkańcy dokonali zgłoszenia. Uwzględniając tak duże zainteresowanie zbiórką odpadów wielkogabarytowych dwudniowy termin odbioru może ulec wydłużeniu do 4 dni roboczych tj. do 4 maja. W związku z tym prosimy o cierpliwość i pozostawienie odpadów nieodebranych w miejscu ich wystawienia.
W przypadku nieodebrania odpadów w powyższym terminie, po otrzymaniu reklamacji od Państwa, odpady zostaną odebrane w najbliższym dniu roboczym.

Przy tej okazji chcemy również przypomnieć mieszkańcom zabudowy wielorodzinnej, którzy zwykle wystawiają swoje odpady wielkogabarytowe przy osiedlowych altankach śmietnikowych, o możliwości korzystania z gminnych punktów zbierania odpadów problemowych (GPZOP). W punktach tych, oprócz powyższych odpadów można oddać także m. in. odpady poremontowe, niebezpieczne, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony od samochodów osobowych, stanowiące odpady komunalne. Punkt w Umiastowie, przy ul. Umiastowskiej 41E czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00-19.00
(w okresie marzec-październik) oraz w godzinach 9.00-17.00 (w okresie listopad-luty).
W soboty punkt ten działa w godzinach 8.00-16.00. Punkt w Wolicy czynny jest raz w miesiącu, zgodnie z harmonogramem dostępnym na stronie https://ozarow-mazowiecki.esog.pl, która zawiera również inne przydatne informacje dotyczące gospodarowania odpadami w gminie.  

Warunkiem oddawania odpadów w GPZOP jest przedstawienie poświadczenia złożenia przez mieszkańca deklaracji, wydanego przez Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim.
W dokumencie tym można imiennie wskazać wszystkich domowników, którzy będą korzystać z punktu. Poświadczenie wydawane jest bezterminowo i jednorazowo. Dokument można również uzyskać drogą elektroniczną.

 

Robert Głazowski
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa