Zgodnie art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 ze zm.), wszystkie komisje odbywają posiedzenia w trybie zdalnym.

Mieszkańcy, którzy chcieliby zabrać głos podczas trwania obrad danej komisji , proszeni są o przesyłanie pytań na adres e-mail: radamiejska@ozarow-mazowiecki.pl najpóźniej na 2 godziny przed zaplanowaną godziną rozpoczęcia danej komisji.

Terminarz posiedzeń Rady Miejskiej