W ramach Ożarowskiej Tarczy Antykryzysowej podczas sesji nadzwyczajnej została podjęta Uchwała Nr XXIV/234/20 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 17 kwietnia 2020 r.  w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości od gruntów, budynków i budowli lub ich części dla grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
 
Zgodnie z §1 ust.1 i 2 ww. uchwały:

Zwalnia się od podatku od nieruchomości od gruntów, budynków i budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przez przedsiębiorców w zakresie:            

1) sportu, rekreacji i turystyki;
2) hotelarstwa;
3) usług kosmetycznych, fryzjerskich, tatuażu, piercingu;
4) usług gastronomicznych             

Zwolnienie to dotyczy rat podatku płatnych w miesiącach: od kwietnia do czerwca 2020 r.
 
Przedsiębiorcy chcący skorzystać z ww. zwolnienia powinni złożyć wypełniony wniosek wraz z oświadczeniem i załącznikiem w terminie do 31 maja 2020 r. (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu wniosku do Urzędu Miejskiego).
 
Wykaz dokumentów niezbędnych do uzyskania ww. zwolnienia od podatku:

Wypełnione wnioski należy przesłać za pośrednictwem:

1. poczty tradycyjnej/kurierskiej na adres Urząd Miejski, ul. Kolejowa 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki
2. poczty elektronicznej – skrytka ePUAP: /143206/skrytka

lub
     złożyć osobiście poprzez umieszczenie korespondencji w oznakowanej skrzynce korespondencyjnej zlokalizowanej przy wejściu do Urzędu Miejskiego.
 
Przed wypełnieniem wniosku prosimy o szczegółowe zapoznanie się z ww. Uchwałą Rady Miejskiej dostępną w BIP Gminy Ożarów Mazowiecki https://bip.ozarow-mazowiecki.pl/?a=14478
 
Dodatkowych informacji i wyjaśnień udzielają pracownicy Wydziału Wymiaru i Księgowości Podatkowej pod nr tel. 22 731 32 26, 22 731 32 67.

 

 

Paweł Kanclerz
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego