23 kwietnia czyli dzisiaj do Urzędu Miejskiego została skierowana drogą mailową korespondencja z Poczty Polskiej S.A. Dział Administrowania Nieruchomościami, Region Pionu Infrastruktury w Warszawie zawierająca prośbę, w związku z „rozpoczęciem prac przygotowawczych przez Pocztę Polską S.A. do przeprowadzania Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020, prosimy Państwa o wyrażenie zgody na udostępnienie powierzchni na posadowienie skrzynek pocztowych wyborczych, w miejscach pracy Obwodowych Komisji Wyborczych działających na Państwa terenie – wskazanych poniżej. Lokalizacja miejsca na skrzynkę pocztową wyborczą może być wewnątrz budynku lub na zewnątrz. Jak również prosimy o potwierdzenie możliwych do wykorzystania, ilości urn będących w posiadaniu Obwodowych Komisji Wyborczych ”.  Termin na przekazanie informacji to 27 kwietnia br.

Załącznikiem do korespondencji była poniższa tabela:

Odpowiedź udzielona przez Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego :