W dniu 30 kwietnia 2020 r. o godzinie 16.30 odbędzie się XXV sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad.

Na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 ze zm.), sesja odbędzie się w trybie zdalnym oraz będzie transmitowana za pośrednictwem internetu na stronie ozarow-mazowiecki.pl
 
Mieszkańcy, którzy chcieliby zabrać głos w punkcie „Wolne wnioski”, proszeni są o przesyłanie pytań (wniosków) na adres e-mail: radamiejska@ozarow-mazowiecki.pl do dnia 29 kwietnia do godz. 18.00.

Pytania (wnioski) będą odczytane podczas obrad sesji.

Pytania/wnioski przesłane po w/w terminie nie będą odczytane podczas XXV sesji Rady Miejskiej.