Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Główną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie nie planuje ona wyłączenia żółtych przycisków przy przejściach dla pieszych.

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym oraz zapytaniami mieszkańców dotyczącymi wyłączenia przycisków przy przejściach dla pieszych, skierowaliśmy zapytanie w tej sprawie do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Warszawie. W odpowiedzi otrzymaliśmy informację, że nie planuje się wdrażania przełączenia sygnalizacji świetlnej z trybu akomodacyjnego na stałoczasowy na całej sieci dróg krajowych województwa mazowieckiego. Podyktowane jest to względami bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszych. Po przełączeniu sygnalizacji świetlnej w tryb stałoczasowy, czas oczekiwania na zmianę świateł może być zbyt długi, a przyzwyczajeni do prawidłowo funkcjonującej sygnalizacji świetlnej piesi nie doczekawszy się na zmianę świateł po wciśnięciu przycisku, mogliby wkroczyć na jezdnię na czerwonym świetle.

Mając na uwadze powyższe, GDDiK Odział w Warszawie stoi na stanowisku, że sygnalizacja świetlna musi pozostać w trybie akomodacyjnym tj. z działającymi przyciskami wzbudzającymi dla pieszych, a użytkownicy winni zachować odpowiednie środki ochrony osobistej, tak samo jak przy korzystaniu z barieroporęczy, balustrad czy innego rodzaju elementów wyposażenia dróg krajowych.

Szanowni Państwo, korzystając z tych przycisków używajmy zatem środków ochrony osobistej takich jak rękawiczki czy choćby chusteczki jednorazowe.

 

Dariusz Skarżyński

Zastępca Burmistrza