Dotyczy u 2.2 – Działanie Sieci miast

2.3 Działanie Projekty społeczeństwa obywatelskiego

oraz Komponent u 1: Pamięć europejska

 

W ramach tego Projektu zrealizowano 7 wydarzeń:

 

Wydarzenie 1 pn. „Nasza Europa”

Udział: Projekt umożliwił spotkanie 86 obywateli, z których 5 pochodziło z miasta Setubal (Portugalia), 5 z miasta Nughedu Santa Vittoria (Włochy), 5 z miasta Ożarów Mazowiecki (Polska), 5 z miasta Montserrat (Hiszpania), 4 z miasta Shtip (Macedonia), 5 z miasta Victoria (Rumunia) i 57 z miasta Aksakovo (Bułgaria).

Miejsce/Data: Wydarzenie miało miejsce w mieście Aksakovo (Bułgaria)  w dniach od 18.04.2018 r. do 20.04.2018 r.

Krótki opis: Celem tego wydarzenia było umocnienie i wzmocnienie współpracy poprzez rozszerzenie istniejącej Sieci Miast, przedstawienie obecnej sytuacji w Europie i postawienie pytania: „Co otrzymaliśmy i co straciliśmy z członkostwa w UE?”. Umowa partnerska dotycząca formalnych warunków udziału w projekcie została podpisana przez oficjalnych przedstawicieli partnerów. Podano nazwę sieci miast. Rozpoczęto badanie „Eurosceptycyzm – nasza przeszłość czy nasza przyszłość” jako element łączący między pierwszym a drugim spotkaniem. Została zorganizowana wystawa pn. „Osiągnęliśmy to dzięki wsparciu Europy”.

Pełne informacje o wydarzeniu można znaleźć na stronie projektu.

 

Wydarzenie 2 pn. „Od eurosceptycyzmu do eurooptymizmu”

Udział: Projekt umożliwił spotkanie 69 obywateli, z których 4 pochodziło z miasta Setubal (Portugalia), 4 z miasta Nughedu Santa Vittoria (Włochy), 4 z miasta Ożarów Mazowiecki (Polska), 4 z miasta Montserrat (Hiszpania), 4 z miasta Aksakovo (Bułgaria), 4 z miasta Victoria (Rumunia) i 45 z miasta Shtip (Macedonia).

Miejsce/Data: Wydarzenie miało miejsce w mieście Shtip (Macedonia) w dniach od 20.06.2018 r.  do  22.06.2018 r.

Krótki opis: Celem tego wydarzenia było lepsze zrozumienie zagadnienia „Eurosceptycyzm” i debata na jego temat, zachęcenie społeczeństwa do udziału w procesie kształtowania polityki lokalnej, wysłuchanie głosów obywateli. Wydarzenie to odpowiadało na potrzeby obywateli dotyczące debaty na temat ważnych kwestii europejskich i uczestnictwa w procesie demokracji. W ramach spotkania odbyła się debata „Eurosceptycyzm i jego rola dla przyszłości Europy”. Na konferencji „Jesteśmy dumni z bycia Europejczykami” pojawiło się pytanie: jak, kiedy i dlaczego narodził się termin „eurosceptycyzm” i jaki może mieć wpływ na przyszłość Europy. Rozpoczęto dwa badania: „Co dla ciebie osobiście oznacza UE?” i „Jakie są twoje oczekiwania dotyczące przyszłości Europy?”.

Pełne informacje o wydarzeniu można znaleźć na stronie projektu.

 

Wydarzenie 3 pn. „Dlaczego Europa? – Europa oczami „nie europejczyków””

Udział: Projekt umożliwił spotkanie 123 obywateli, z których 7 pochodziło z miasta Aksakovo (Bułgaria), 6 z miasta Nughedu Santa Vittoria (Włochy), 6 z miasta Ożarów Mazowiecki (Polska), 6 z miasta Montserrat (Hiszpania), 6 z miasta Victoria (Rumunia), 5 z miasta Shtip (Macedonia) i 87 z miasta Setubal (Portugalia).

Miejsce/Data: Wydarzenie miało miejsce w mieście Setubal (Portugalia) w dniach od 10.10.2018 r. do 12.10.2018 r.

Krótki opis: Celem tego wydarzenia było „usłyszenie” głosów grup społecznych: „migrantów” i „mniejszości” – dlaczego wybierają Europę i jak postrzegają swoją przyszłość w Europie. Wydarzenie to było odpowiedzią na potrzeby obywateli i władz lokalnych w zakresie wymiany dobrych praktyk w kwestiach europejskich związanych z samorządem lokalnym. W ramach wydarzenia zaprezentowana została prelekcja wideo pn. „Dlaczego wybieram Europę?”, w której znalazły się m. in. wywiady z migrantami. Podczas konferencji pn. „Jak uczynić nasze lokalne miejsce najlepszym miejscem do życia” Partnerzy Projektu wymienili się dobrymi praktykami dotyczącymi włączenia społecznego mniejszości.

Pełne informacje o wydarzeniu można znaleźć na stronie projektu.

 

Wydarzenie 4 pn. „Europa należy do młodych”

Udział: Projekt umożliwił spotkanie 122 obywateli, z których 5 pochodziło z miasta Aksakovo (Bułgaria), 5 z miasta Nughedu Santa Vittoria (Włochy), 5 z miasta Setubal (Portugalia), 5 z miasta Montserrat (Hiszpania), 5 z miasta Victoria (Rumunia), 4 z miasta Shtip (Macedonia) i 93 z miasta Ożarów Mazowiecki (Polska).

Miejsce/Data: Wydarzenie miało miejsce w mieście Ożarów Mazowiecki (Polska) w dniach od 3.04.2019 r. do 5.04.2019 r.

Krótki opis: Celem tego wydarzenia było zwiększenie uczestnictwa młodzieży w procesie demokracji, a także lepsze zrozumienie przez młodzież zagadnienia polityki europejskiej. Wydarzenie to było odpowiedzią na potrzeby młodych ludzi udziału w debacie dotyczącej ważnych tematów europejskich i uczestnictwa w procesie demokracji. W ramach wydarzenia przeprowadzono: seminarium pn. „Europejska Akademia Młodzieży” z wykładem pt. „Dokąd świat, dokąd Europa?”, nawiązującym do historii UE, eurosceptycyzmu, europejskiej przyszłości. Młodzi uczestnicy debatowali na temat „Jak zmienić Europę?”. Podczas spotkania przeprowadzona została gra symulacyjna pn. „Wybory do Europarlamentu Młodych-2019”, której uczestnicy zaprezentowali praktyczne umiejętności związane z kandydowaniem do Europarlamentu.Pełne informacje o wydarzeniu można znaleźć na stronie projektu. 

 

Wydarzenie 5 pn. „Europa bliżej nas”

Udział: Projekt umożliwił spotkanie 103 obywateli, z których 5 pochodziło z miasta Aksakovo (Bułgaria), 4 z miasta Setubal (Portugalia), 3 z miasta Montserrat (Hiszpania), 4 z miasta Victoria (Rumunia), 4 z miasta Shtip (Macedonia), 6 z miasta Ożarów Mazowiecki (Polska) i 77 z miasta Nughedu Santa Vittoria (Włochy).

Miejsce/Data: Wydarzenie miało miejsce w mieście Nughedu Santa Vittoria (Włochy) w dniach od 3.09.2019 r. do 5.09.2019 r.

Krótki opis: Celem wydarzenia było zachowanie spójności poprzez wymianę kulturową, promocję tożsamości geograficznej, historycznej i kulturowej krajów partnerskich. Odbyła się  konferencja pn. „Znane i nieznane miejsca lokalne”. Uczestnicy zaprezentowali ciekawe pod względem kulturalnym, historycznym i turystycznym miejsca, dzieląc się jednocześnie pomysłami na najefektywniejsze sposoby promocji lokalnych miejsc. Przygotowano i zaprezentowano elektroniczną mapę „Miejsca znane i nieznane”. Ogłoszono konkurs „Europa naszych marzeń”.Pełne informacje o wydarzeniu można znaleźć na stronie projektu. 

 

Wydarzenie 6 pn. „Europa naszych marzeń”

Udział: Projekt umożliwił spotkanie 86 obywateli, z których 4 pochodziło z miasta Aksakovo (Bułgaria), 5 z miasta Setubal (Portugalia), 4 z miasta Montserrat (Hiszpania), 3 z miasta Shtip (Macedonia), 4 z miasta Ożarów Mazowiecki (Polska),5 z miasta Nughedu Santa Vittoria (Włochy) i 61 z miasta Victoria (Rumunia).

Miejsce/Data: Wydarzenie miało miejsce w mieście Victoria (Rumunia) w dniach od 13.11.2019 r. do 15.11.2019 r.

Krótki opis: Celem wydarzenia było wzmocnienie trwałej współpracy, debata na temat przyszłych inicjatyw Sieci Miast w ramach projektu „Otwartych miast”, aktualizacja planu działania Sieci Miast. Komisje konkursowe złożone z przedstawicieli miast partnerskich oceniły prace, które wpłynęły na konkurs „Europa naszych marzeń” i wyłoniły zwycięzców. Zaaranżowana została również wystawa prac konkursowych. Zostały przedstawione i podsumowane wyniki wcześniejszych badań: „Eurosceptycyzm – nasza przeszłość czy nasza przyszłość”, „Co dla ciebie osobiście oznacza UE?”, „Jakie są twoje oczekiwania dotyczące przyszłości Europy?”.

Pełne informacje o wydarzeniu można znaleźć na stronie projektu

 

Wydarzenie 7 pn. „Jak zmienić Europę?”

Udział: Projekt umożliwił spotkanie 55 obywateli, z których 20 pochodziło z miasta Aksakovo (Bułgaria), 10 z miasta Setubal (Portugalia), 2 z miasta Montserrat (Hiszpania), 4 z miasta Shtip (Macedonia), 5 z miasta Ożarów Mazowiecki (Polska), 9 z miasta Nughedu Santa Vittoria (Włochy) i 5 z miasta Victoria (Rumunia).

Miejsce/Data: Wydarzenie miało miejsce w mieście Montserrat (Hiszpania) w dniach od 25.03.2020 r. do 26.03.2020 r. Ze względu na niemożliwą do przewidzenia wyjątkową sytuację, spowodowaną bardzo szybkim rozprzestrzenianiem się COVID-19, wydarzenie to zostało przeprowadzone jako seminarium internetowe w dniach od 25.03.2020 r. do 26.03.2020 r.Krótki opis: Celem wydarzenia było zdobycie wiedzy poprzez nieformalną edukację na temat zrównoważonego rozwoju, jako połączenia sprawiedliwości społecznej, aspektu ekologicznego i sił ekonomicznych. Dokonano oceny projektu, nagrodzono zwycięzców konkursu i przekazano certyfikaty. Przygotowana zostanie płyta CD „Future of Europe-Reload” zawierająca prace z konkursu i najciekawsze momenty spotkań. W ramach wydarzenia internetowego odbyło się seminarium pn. „Zielone życie”, zaprezentowana została także wystawa internetowa pn. „Przyszłość Sieci Miast”. Każdy partner podzielił się swoimi doświadczeniami na temat działań ekologicznych ukierunkowanych na zrównoważony rozwój swoich gmin.

Pełne informacje o wydarzeniu można znaleźć na stronie projektu