Komunikat

Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego

z 20 kwietnia 2020 r.

w sprawie dezynfekcji miejsc użyteczności publicznej

 

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS CoV-2, Gmina Ożarów Mazowiecki podjęła decyzję o prowadzeniu, w ramach działań prewencyjnych, systematycznej dezynfekcji miejsc publicznych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki, z których najczęściej korzystają mieszkańcy (w szczególności przystanki komunikacji publicznej, place przed sklepami, aptekami, bankomatami i placówkami pocztowymi oraz guziki przy przejściach dla pieszych).

Działania prowadzone będą przy pomocy Ochotniczej Straży Pożarnej w Ożarowie Mazowieckim z wykorzystaniem metody ozonowania, która jest bezpieczna dla ludzi i zwierząt.

Działania te mają na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców i zminimalizowanie ryzyka zakażenia koronawirusem. Odkażanie wyznaczonych miejsc wykonywane będzie zgodnie z wytycznymi przekazanymi samorządom przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

Dezynfekcja będzie przeprowadzana w godzinach wieczornych i nocnych.

Akcja rozpocznie się od 22 kwietnia 2020 r.

 

Paweł Kanclerz
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego