W piśmie skierowanym do Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej w dniu 27.03.2020 r.  Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego wyraził swoje stanowisko dotyczące w szczególności realizacji czynności zawartych w kalendarzu wyborczym, związanych z naborem członków do obwodowych komisji wyborczych.  9 kwietnia 2020 r. Gmina Ożarów Mazowiecki otrzymała, podobnie jak 97 innych samorządów w Polsce, wymienionych w zamieszczonym poniżej dokumencie, odpowiedź na przesłane pismo.

Stanowisko burmistrza

Odpowiedź PKW z dnia 9.04.2020 r.