Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Powiecie Warszawskim Zachodnim informuje, że potwierdzono zachorowanie u 6 osób w Wyższym Seminarium Duchownym Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie.

Osoby te czują się dość dobrze, wykazują niegroźne objawy zakażenia (stan podgorączkowy, suchy kaszel, utrata węchu i smaku, zmęczenie). Jedna osoba przebywa w szpitalu, 5 osób zostało objętych izolacją domową.

W związku z zaistniałą sytuacją pozostali członkowie wspólnoty zostali objęci kwarantanną domową. Pobrane zostaną od nich próbki do badań w celu wykluczenia zachorowania na COVID – 19.

Pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej przeprowadzili postępowanie w sprawie, z którego wynika, że w dniu 21.03.2020 r. Ksiądz Rektor podjął decyzję o pozostaniu osób ze wspólnoty seminaryjnej w obrębie seminarium i braku wstępu osób z zewnątrz. Sytuacja w Seminarium jest pod stałym nadzorem służb sanitarnych.