7 kwietnia 2020 r., 8 dzień dystrybucji maseczek ochronnych dla mieszkańców, rozdaliśmy ich ponad 20 tysięcy. Do każdego gospodarstwa domowego w Gminie Ożarów Mazowiecki trafi tyle maseczek, ile osób wykazano w „deklaracji śmieciowej”.

Obecnie w maseczki zaopatrujemy osiedla: Zientarówka, Mickiewicza i Ołtarzew

Dzisiaj przekazano pakiety dla mieszkających na ulicach: Wybickiego, Jutrzenki, Kossaka, Kapuckiej, 11-listopada, 1 Maja, 3 Maja, Mickiewicza, Prusa, Cichej, Dalekiej, Dobrogórskiej, Duchnickiej, Forsycji, Pułaskiego, Granicznej, Sienkiewicza, Malczewskiego, Kilińskiego, Matejki, Kusocińskiego i Hallera.

Doręczeniem do skrzynek pocztowych zajmą się strażnicy miejscy, prosimy o wykazanie cierpliwości i zrozumienia. Jutro zaopatrzeni zostaną mieszkańcy na kolejnych ulicach tych osiedli.

Paweł Kanclerz
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego