Podczas dzisiejszego spotkania Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego dokonał przeglądu podjętych w ostatnim czasie działań prewencyjnych mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców gminy i ograniczenia rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa.

  1. Podjęto decyzję o systematycznej dezynfekcji miejsc publicznych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki, z których najczęściej korzystają mieszkańcy (w szczególności przystanki komunikacji publicznej, place przed sklepami, aptekami, bankomatami i placówkami pocztowymi oraz guziki przy przejściach dla pieszych). Działania prowadzone będą przy pomocy profesjonalnej firmy, a zastosowany środek do dezynfekcji będzie bezpieczny dla ludzi i zwierząt.
  2. Podsumowano stan dotychczasowej dystrybucji maseczek ochronnych dla mieszkańców. Wydano już ponad 20 000 sztuk maseczek – akcja będzie kontynuowana w celu zaopatrzenia wszystkich mieszkańców gminy, zgodnie ze złożonymi „deklaracjami śmieciowymi”.
  3. Przeanalizowano obecny stan zagrożenia epidemią na terenie gminy, na podstawie danych przekazywanych przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną.

Paweł Kanclerz
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego