W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją epidemiologiczną w kraju oraz zwiększającą się liczbą osób objętych kwarantanną, podejrzanych o zakażenie lub zachorowanie, które pozostawały w styczności z chorymi na chorobę wywołaną koronawirusem oraz osób objętych izolacją domową tj. osób z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2, szczególnie zamieszkujących budynki wielolokalowe, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Powiecie Warszawskim Zachodnim informuje o konieczności podjęcia przez właścicieli, posiadaczy lub zarządców nieruchomości wielorodzinnych wszelkich środków mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę o nazwie COVID-19, w tym bezwzględne przestrzeganie reżimu sanitarnego w częściach wspólnych nieruchomości m.in. windy, ciągi komunikacyjne oraz opracowanie i wdrożenie procedur mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców budynków wielolokalowych, w tym ochronę przed ewentualnym przeniesieniem zakażenia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Powiecie Warszawskim-Zachodnim

Pismo