Jednym z aktualnych działań Straży Miejskiej jest monitorowanie i egzekwowanie przestrzegania zakazu zgromadzeń, według wskazanych przez rząd wytycznych oraz wspieranie działań profilaktycznych dotyczących bezpieczeństwa mieszkańców gminy w czasie epidemii.

Straż miejska patrolując gminę od soboty, 28 marca przekazuje mieszkańcom apel o pozostanie w domach za pomocą megafonów umieszczonych na radiowozach.

Prosimy o stosowanie się do obowiązujących ograniczeń w codziennym przemieszczaniu się.

                                                                                   Paweł Kanclerz

                                                                                   Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego

 

Treść komunikatu Straży Miejskiej:

Szanowni Państwo!

W związku z ogłoszoną w Polsce epidemią koronawirusa, prosimy aby dla własnego bezpieczeństwa pozostać w domach. Jeżeli niezbędne jest opuszczenie miejsca zamieszkania należy unikać bezpośredniego kontaktu z innymi osobami, zachowując dystans co najmniej dwóch metrów.

Prosimy o niegrupowanie się aby zminimalizować ryzyko zakażenia.

Apelujemy !

Zostańcie w domach. To od odpowiedzialnej postawy każdego z nas, nie tylko dzisiaj i jutro, ale także przez cały czas trwania epidemii zależy zdrowie i życie nasze i naszych najbliższych.