Celem dzisiejszego spotkania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego było podsumowanie dotychczasowych działań profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców gminy i ograniczenia rozprzestrzeniania się epidemii.

  1. Omówiono system dystrybucji maseczek ochronnych dla mieszkańców gminy, który będzie uzależniony od systematycznie przekazywanych przez wykonawcę zrealizowanych części zamówienia.
  2. Przeanalizowano, według danych pozyskanych od Straży Miejskiej, przestrzeganie i przypadki naruszenia w dniach 28 – 29 marca br. obostrzeń wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Zdrowia obowiązujących od 25 marca 2020 r.
  3. Na stronie internetowej zamieszczone zostaną informacje na temat zasad jakie powinny być stosowane podczas robienia zakupów w czasie epidemii.

 

Paweł Kanclerz
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego