Zamówienie dotyczące maseczek ochronnych jest w trakcie realizacji, każde gospodarstwo domowe otrzyma ilość maseczek zgodną z danymi dotyczącymi ilości osób wykazanych w „deklaracji śmieciowej”.

Maseczki ochronne zostaną dostarczone do Państwa skrzynek pocztowych. Na terenie spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot dystrybucją zajmą się administratorzy, z którymi Gmina jest w bieżącym kontakcie. Nie ma konieczności dokonywania zamówień indywidualnych telefonicznie przez poszczególnych mieszkańców. Gmina dysponuje wszelkimi niezbędnymi danymi.

O dacie dystrybucji w poszczególnych częściach gminy będziemy informować na bieżąco.

Pierwsza część maseczek ochronnych trafi do Państwa pod koniec tego tygodnia lub na początku następnego. Proszę śledzić informację na stronie internetowej oraz naszym profilu FB.

Paweł Kanclerz
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego