W związku z ogłoszonym przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej planem wsparcia na 2020 rok, w którym przewidziana jest realizacja programu „Opieka wytchnieniowa”, zapraszamy osoby z  Ożarowa Mazowieckiego , zainteresowane tą formą wsparcia o zgłaszanie takiej potrzeby do pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej, w terminie do 30 marca 2020 roku.

Celem programu jest zapewnienie członkom rodziny (opiekunom) osób niepełnosprawnych alternatywnej formy czasowej opieki.

Program jest skierowany do członków rodzin lub opiekunów, którzy sprawują bezpośrednią opiekę nad:

– dzieckiem z niepełnosprawnością, posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności i mającym wskazania do:

  • konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji,
  • konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

– dorosłymi osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 22 722 26 73, 22 722 00 23 , w 207 i 212.

 

Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego typu usługę w roku 2020 i aplikowanie o środki finansowe na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa”.

 

 

                                                                                              Elżbieta Kowalska
                                                                                  Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej