W związku z ogłoszonym stanem epidemicznym, zaleceniami służb sanitarnych dotyczącymi zagrożenia związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa i zaostrzeniem zakazu zgromadzeń, w trosce o bezpieczeństwo Mieszkańców zamykamy

od 25 marca do 11 kwietnia br. wszystkie gminne place zabaw, siłownie zewnętrzne oraz boiska.

Prosimy o zrozumienie powagi sytuacji i rozsądne zachowanie.

Paweł Kanclerz
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego