Podczas spotkania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego przeanalizowano bieżącą sytuację na terenie gminy w zakresie działań profilaktycznych, mających na celu jak najlepsze zabezpieczenie mieszkańców i ograniczenie epidemii koronawirusa:

– w trakcie realizacji znajduje się zamówienie dokonane przez Gminę Ożarów Mazowiecki na 20 000 sztuk  ochronnych maseczek na twarz wielokrotnego użytku (pod warunkiem prawidłowej ich dezynfekcji) dla mieszkańców.

– odbyła się telekonferencja z dyrektorami placówek oświatowych dot. wdrożenia od 25 marca br. zdalnego nauczania na terenie gminy.

– podjęto decyzję o zamknięciu wszystkie placów zabaw, boisk oraz siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki.

– w związku z wprowadzonymi od 25 marca br.  obostrzeniami dot. m.in. transportu publicznego wysłano pismo do Zarządu Warszawskiego Transportu Publicznego o ponowną analizę rozkładu jazdy linii  713 i 743 oraz ich obłożenia w godzinach szczytu i dostosowania rozkładów do możliwości zachowania nowych zasad ostrożności.

 

Paweł Kanclerz
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego