Informuję, że od 23.03.2020 r. spotkania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Ożarowie Mazowieckim  odbywać będą się zdalnie,  z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Decyzję taką podjęto zgodnie z zasadą odpowiedzialnego zarządzania w czasie ogłoszonego 20 marca 2020 r. stanu epidemii. Podjęte decyzje dotyczące sytuacji bieżącej w gminie, będą systematycznie przekazywane Mieszkańcom poprzez kanały elektroniczne. Powyższy system pracy GZZK obowiązywać będzie do odwołania.

Tematy dzisiejszego spotkania to:

– przedłużenie ograniczenia w pracy Urzędu Miejskiego,

– stan przygotowań placówek oświatowych do wdrożenia zdalnego nauczania,

– analiza bieżącej sytuacji na terenie gminy.

Paweł Kanclerz
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego