Szanowni Państwo,

W związku z obecną sytuacją zagrożenia epidemicznego w Polsce i zawieszeniem zajęć w przedszkolach oraz szkołach, informujemy, że dotychczasowy harmonogram rekrutacji nadal obowiązuje i rodzice mogą się z nim zapoznać na stronie rekrutacja.ozarow-mazowiecki.pl. Wnioski rekrutacyjne będę przyjmowane do dnia 31 marca 2020 roku do godziny 15:00.

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie dalszej procedury rekrutacyjnej, umożliwiamy rodzicom trzy formy przekazania wniosku rekrutacyjnego:

 1. Przesłanie wniosku rekrutacyjnego wraz z załącznikami podpisanego odręcznie
  na skrzynkę mailową placówki pierwszego wyboru w formie skanów lub fotografii dokumentów. Po ustaniu zagrożenia będzie możliwe przekazanie dokumentacji
  w postaci papierowej. Adresy skrzynek mailowych są dostępne w dalszej część artykułu.
 2. Dostarczenie wniosku rekrutacyjnego wraz z załącznikami w wersji papierowej
  do placówki pierwszego wyboru (w godzinach pracy placówki), gdzie
  w wyodrębnionych miejscach, zachowując zaostrzone reguły sanitarne, będą wyznaczone pojemniki do składania dokumentacji związanej z postępowaniem rekrutacyjnym. Prosimy o składanie wniosków w zamkniętej kopercie.
 3. Złożenie wniosku w oparciu o elektroniczny system rekrutacji, wykorzystując
  do podpisu elektronicznego narzędzie Profilu Zaufanego.

W przypadku braku możliwości dostarczenia wniosku rekrutacyjnego przy wykorzystaniu powyższych rozwiązań, prosimy o  pilny kontakt telefoniczny z placówką pierwszego wyboru.

Wyżej zaproponowane rozwiązania mają na celu ograniczenie niebezpieczeństwa rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, zarazem pozwolą one na sprawne przeprowadzenie zaplanowanego postępowania rekrutacyjnego do Żłobka Miejskiego, przedszkoli i szkół podstawowych na terenie naszej Gminy.

 

Dane kontaktowe do placówek oświatowych 

Żłobek Miejski w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 135

telefon : 22 722 12 40

adres e-mail: przedszkolepubliczne2@wp.pl

Przedszkole Publiczne Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim ul. Ożarowska 34

telefon 22 722-10-40

adres e-mail: ozarowska@p1.ozarow-mazowiecki.pl

Przedszkole Publiczne Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim ul. Adama Mickiewicza 51

telefon 22 722-79-55

adres e-mail: mickiewicza@p1.ozarow-mazowiecki.pl

Przedszkole Nr 2 w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 135

telefon 22 722-12-40

adres e-mail: przedszkolepubliczne2@wp.pl

Przedszkole w Broniszach, ul. Kwiatowa 13

telefon 22 722-32-01

adres e-mail: przedszkole@pb.ozarow-mazowiecki.pl

Przedszkole w Józefowie, ul. Kasztanowa 12

telefon 22 292-60-15

adres-mail: przedszkole-jozefow@wp.pl

Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Obrońców Warszawy w Ożarowie Mazowieckim, ul. Lipowa 11

telefon 22 722 10 57

adres e-mail: justyna.szot@sp2.ozarow-mazowiecki.pl

Przedszkole Niepubliczne “Bajlandia” w Ożarowie Mazowieckim, ul. Spacerowa

telefon : 22 722 13 70

adres e-mail: anulawojna@wp.pl

Przedszkole Publiczne “Akademia Pod Modrzewiem” filia Macierzysz ul. Sochaczewska 89a

telefon : 504 047 426

adres e-mail: akademia.macierzysz@gmail.com

Przedszkole Publiczne “Akademia pod Modrzewiem” filia Ołtarzew ul. Hallera 10/8b

telefon: 504 047 426

Adres e-mail: akademia.oltarzew@gmail.com

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim
ul. Szkolna 2

telefon 22 722 10 39

adres e-mail: sekretariat@sp1.ozarow-mazowiecki.pl

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Obrońców Warszawy w Ożarowie Mazowieckim, ul. Lipowa 11

telefon 22 292 11 20, 22 292 11 21

adres e-mail: sekretariat@sp2.ozarow-mazowiecki.pl

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Święcicach ul. Poznańska 541

telefon 22 722 50 28

adres e-mail: sekretarz@sps.ozarow-mazowiecki.pl

Szkoła Podstawowa w Duchnicach ul. Duchnicka 25

telefon: 22 506 57 80

adres e-mail: sekretariat@spd.ozarow-mazowiecki.pl

Szkoła Podstawowa w Umiastowie ul. Umiastowska 74,

telefon: 22-722-10-04

adres e-mail: sekretarz@spu.ozarow-mazowiecki.pl

Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Płochocinie ul. Lipowa 3

telefon 22 722 50 15

adres e-mail: sekretarz@spp.ozarow-mazowiecki.pl

 

 

Paweł Kanclerz
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego