Drogi Rodzicu!

W dobie zdalnej nauki, Gmina Ożarów Mazowiecki udostępniła dodatkowe narzędzie ułatwiające pracę i naukę dla uczniów i nauczycieli – Szkolną Platformę do pobierania plików dla uczniów i nauczycieli.

Nauczyciele każdej ze szkół na terenie naszej Gminy mają od dzisiaj pełną możliwość zamieszczenia zadań, wyjaśnień, precyzyjnych wskazówek, skanów, zdjęć, materiałów do przerobienia czy przeczytania dla uczniów – na udostępnionej przestrzeni dyskowej w formie plików word, pdf i innych. Uczeń będzie miał możliwość pobrać pliki i pracować z nimi w dogodnym dla siebie czasie w domu w terminie określonym przez nauczyciela.

Popularny w szkołach dziennik elektroniczny jeszcze nie udostępnia tej opcji, dlatego dotychczas dzieci instruowane były przez nauczycieli, aby zapoznawały się linkami i tam zamieszczonymi materiałami. Jest to narzędzie nie pozwalające na udostępnianie zindywidualizowanych materiałów stworzonych czy też specjalnie wybranych przez nauczyciela. Dzięki Szkolnej Platformie udostępnionej przez Gminę nauczyciele mają szansę lepiej dotrzeć do ucznia, bardziej dostosować część materiału i precyzyjniej dać wskazówki uczniom.

Sytuacja zagrożenia epidemiologicznego w Polsce jest dla wszystkich trudna. Jesteśmy wdzięczni nauczycielom i uczniom za wysiłek podejmowania nauki, rozwiązywania zadań i zgłębiania wiedzy w tym okresie. Chcemy pomóc, jako organ prowadzący szkoły w naszej Gminie, poprzez udostępnienie dodatkowego narzędzia – przestrzeni dyskowej z indywidualnym dostępem dla każdej ze szkół.

Mamy nadzieję, że udostępniona Szkolna Platforma ułatwi naukę uczniom i nauczycielom oraz pozwoli na efektywne wykorzystanie czasu na naukę w domu.

 

Paweł Kanclerz

Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego