W związku z § 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. z 2020 r. poz. 433)  informuję:

o ograniczeniu pracy Domu Kultury „Uśmiech” w Ożarowie Mazowieckim (oraz całkowitym wyłączeniu z pracy Filii Domu Kultury w Broniszach oraz Filii Domu Kultury w Józefowie), w sposób następujący:

wyłącza się bezpośrednią obsługę interesantów

  1. wprowadza się ograniczenia wchodzenia do Domu Kultury „Uśmiech” oraz Centrum Inicjatyw Społecznych „Przy Parku” osób tam nie pracujących; w przypadku wyrabiania biletu metropolitarnego (wyłącznie w środę) w budynku może przebywać tylko 1 osoba
  2. zapewnia się możliwość kontaktu telefonicznego z Domem Kultury „Uśmiech” pod numerem tel. (22) 722-14-45 w godzinach pracy tj. poniedziałek-piątek – 8.00 – 16.00; oraz za pomocą korespondencji elektronicznej na adres: sekretariat@dkusmiech.eu a także w Centrum Inicjatyw Społecznych „Przy Parku” pod numerem tel. (22) 292-61-61 w godzinach pracy – tj. wyłącznie środa – 9.00 – 17.00; oraz za pomocą korespondencji elektronicznej na adres: cis@ozarow-mazowiecki.pl
  3. pracownicy Domu Kultury wykonywać będą pracę w systemie zdalnym lub pełniąc dyżury w budynku przy ul. Poznańskiej 165 w Ożarowie Mazowieckim oraz w Centrum Inicjatyw Społecznych „Przy Parku” w budynku przy ul. Poznańskiej 292 w Ożarowie Mazowieckim (wyłącznie w środy)
  4. na stronie Domu Kultury „Uśmiech” dkusmiech.eu i na facebooku zamieszczone zostaną materiały z filmami i ćwiczeniami dla dzieci z możliwością samodzielnego wykonywania w warunkach domowych

 

Wskazane w Komunikacie ograniczenia pracy Domu Kultury „Uśmiech” w Ożarowie Mazowieckim obowiązują od dnia 17 marca 2020 r. do dnia obowiązywania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego.

 

/-/ p.o. Dyrektora
Domu Kultury „Uśmiech”
Krzysztof Jabłoński