Informujemy, że na spotkaniu Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, które odbyło się 16 marca 2020 roku w Urzędzie Miejskim w Ożarowie Mazowieckim omawiano bieżącą sytuację związana z podejmowanymi działaniami profilaktycznymi w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom gminy.  Poruszono następujące tematy:

 1. Zmiany w systemie pracy Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych od 16.03.2020 r.
 2. Od 17.03.2020 r. uruchomiony zostanie system pomocy dla osób starszych i samotnych.
 3. Od 17.03.2020 r. zamknięte zostanie targowisko miejskie w Ożarowie Mazowieckim przy Strażackiej.
 4. Od 17.03. 2020 r. zamknięte zostaną boiska, siłownie zewnętrzne i niżej wymienione place zabaw:
  – Plac zabaw w Duchnicach ul. Duchnicka,
  – Plac zabaw w Płochocin Południowy ul. Długa,
  – Plac zabaw Osiedle Mickiewicza ul. Graniczna,
  – Plac zabaw PGR Strzykuły ul. Sochaczewska,
  – Plac zabaw Płochocin wieś ul. Stołeczna,
  – Plac zabaw Płochocin Północny ul. Rynkowa,
  – Plac zabaw Osiedle Szeligi ul. Szeligowska,
  – Plac zabaw Święcice OSP ul. Warszawska,
  – Plac zabaw Koprki ul. Nizinna,
  – Plac zabaw w Ołtarzewie ul. Poznańska,
  – Plac zabaw Osiedle Ołtarzew ul. Parkowa (boiska „UKS Ołtarzew”),
  – Plac zabaw w Józefowie ul. Fabryczna 15 (przy filii Domu Kultury Uśmiech).
 5. Systemu powiadamiania Mieszkańców w sytuacjach kryzysowych.

Paweł Kanclerz
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego