KOMUNIKAT Nr 1
Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego
z dnia 16 marca 2020 r.

Na podstawie § 8 w związku z § 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. z 2020 r. poz. 433) z a w i a d a m i a m

o ograniczeniu pracy Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim,

    w sposób następujący:

  1. wyłącza się bezpośrednią obsługę interesantów (nie dotyczy spraw USC, dowodów osobistych oraz zameldowań);
  2. wprowadza się ograniczenia wchodzenia do Urzędu osób tam nie pracujących;
  3. forma bezpośredniego złożenia dokumentów/korespondencji w formie papierowej dopuszczalna będzie poprzez jej pozostawienie w skrzynce pocztowej zamontowanej na frontowej ścianie budynku przy drzwiach wejściowych; w przypadku wymaganego potwierdzenia daty złożenia korespondencji, potwierdzenie to będzie dostarczane korespondencyjnie w formie elektronicznej lub papierowej;
  4. zapewnia się możliwość kontaktu telefonicznego z Urzędem pod nr tel. 22 731 32 00 w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek – 8.00 – 16.00. środa – 10.00 – 18.00 oraz za pomocą korespondencji elektronicznej na adres umig@ozarow-mazowiecki.pl
  5. pracownicy Urzędu wykonywać będą pracę w systemie zdalnym lub wyłącznie w budynkach przy ul.Kolejowej 2 oraz Poznańskiej 165 (niniejszy pkt. nie dotyczy Straży Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim);
  6. pracownicy Urzędu nie będą wykonywali czynności na zewnątrz Urzędu w miejscach, w których gromadzić się może więcej niż 5 osób – nie dotyczy to czynności wykonywanych przez strażników Straży Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim.

Wskazane w Komunikacie ograniczenia pracy Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim obowiązują od dnia 17 marca 2020 r. do dnia obowiązywania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego.

z up. Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego

Dariusz Skarżyński
Zastępca Burmistrza

Komunikat