W związku z Komunikatem Nr 1 Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego z dnia 16 marca 2020 r. dotyczącego ograniczenia pracy Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim oraz na podstawie § 18 ust. 1 pkt. 4 Statutu Gminy Ożarów Mazowiecki (tj. Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 29 stycznia 2020 r., poz. 1330), zarządzam:

1. Wstrzymanie wszystkich posiedzeń komisji stałych Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim.
2. Wstrzymanie dyżurów radnych.

Wskazane w Komunikacie ograniczenia obowiązują od dnia 17 marca 2020 r. do dnia obowiązywania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego.

Jednocześnie informuję o odwołaniu posiedzenia XXIV sesji Rady Miejskiej w dniu 19 marca 2020 r.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Ożarowie Mazowieckim
Andrzej Cichal