W związku z sytuacją epidemiologiczną, odwołuje się zaplanowaną na 18 marca 2020 r. na godz. 16.00, dyskusję publiczną dotyczącą wyłożonego projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ożarów Mazowiecki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w związku z podjętą Uchwałą Nr LV/585/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 14 czerwca 2018 r.