W związku z sytuacją epidemiologiczną, rekomendujemy składanie wniosków o wydanie/przedłużenie Ożarowskiej Karty Rodziny 3+ (wraz z wymaganymi załącznikami) za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej  – ePUAP https://www.gov.pl/

Wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny można składać za pośrednictwem Platformy
Informacyjno – Usługowej Emp@tia https://empatia.mpips.gov.pl/

Poprzez https://www.gov.pl/ można również złożyć wnioski o:

  • Wydanie dowodu osobistego,
  • Zameldowanie/wymeldowanie
  • Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego.

 

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny:

Wydawanie Kart Rodziny 3+:                            22 731 32 57

Wydawanie dowodów osobistych:                   22 731 32 50

Zameldowania/wymeldowania:                        22 731 32 05   

Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego:   22 731 32 17