W związku ze zmieniającą się dynamicznie sytuacją epidemiologiczną dotyczącą zachorowalności na COVID-19 , stosując się do rekomendacji i zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego podjął decyzję o zamknięciu wszystkich Zamiejscowych Punktów Obsługi Klienta do odwołania.

Jednocześnie informujemy ,że wprowadzamy dodatkowe możliwości obsługi klientów. Przyjęte rozwiązania pozwolą zachować płynność świadczonych przez nas usług.

Przed wizytą w siedzibie Urzędu, w trosce o wspólne dobro zachęcamy do kontaktu z Urzędem telefonicznie, faxem lub e-mailowo:

tel. 22 725 42 91, 22 731 90 04, 22 733-73-99

fax  22  725 41 44 

e-mail:  wabl@praca.gov.pl

www.ozarowmazowiecki.praca.gov.pl

http://pup.blonie.ibip.pl                             

Rejestracja osób bezrobotnych: praca.gov.pl,  wabl@praca.gov.pl, tel. 22 725 42 91, 22 731 90 04, 22 733-73-99 wew. 116 lub 117

nr tel.: 22 725  42  91, 22 731 90 04, 22 733-73-99 wew. 116 lub 117

Obsługa osób bezrobotnych zamieszkujących gminy: Błonie , Izabelin, Leszno, Stare Babice :

tel.: 531-661-473, 22 725  42  91, 22 731 90 04, 22 733-73-99 wew. 133 lub 108

Obsługa osób bezrobotnych zamieszkujących gminy: Łomianki , Kampinos, Ożarów  Mazowiecki :

 nr tel.: 606-476-795, 606-368-042, 22 725  42  91, 22 731 90 04, 22 733-73-99 wew. 125 lub 104

Szkolenia, Krajowy Fundusz Szkoleniowy, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej , poradnictwo  dla osób bezrobotnych: 

nr tel.: 606-790-667, 22 725  42  91, 22 731 90 04, 22 733-73-99 wew. 120 lub 110

Składanie ofert pracy, w tym ofert w celu uzyskania informacji starosty:

wabl@praca.gov.pl, 22 725  42  91, 22 731 90 04, 22 733-73-99 wew. 124, 119, 118

Wnioski o prace Interwencyjne, roboty publiczne, prace sezonowe, poradnictwo dla pracodawców :

tel.: 606-476-758, 22 725  42  91, 22 731 90 04, 22 733-73-99 wew. 121

Wnioski o zorganizowanie stażu, doposażenie/wyposażenie stanowisk pracy :

nr tel.: 606-476-758, 22 725  42  91,  22 731 90 04, 22 733-73-99 wew. 122

Składanie oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi – wyłącznie drogą elektroniczną:

cudzoziemcypwz@pupblonie.pl, praca.gov.pl,                                                                                                                            

tel. 22 725 42 91, 22 731 90 04, 22 733-73-99 wew. 129, 135, 123, 126, 111

Odbiór dokumentów będzie się odbywał również drogą elektroniczną.

 

Powyższy sposób obsługi klientów będzie obowiązywał do odwołania