Szanowni Mieszkańcy,

W związku z sytuacją spowodowaną rozprzestrzenianiem się koronawirusa  COVID-19,
od 27 lutego 2020 r. odbywają się systematycznie spotkania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz przedstawicieli władz gminy z kierownikami jednostek organizacyjnych, mające na celu omówienie bieżącej sytuacji oraz podejmowanie decyzji o działaniach zmierzających do ograniczenia ryzyka związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa wśród mieszkańców gminy Ożarów Mazowiecki. Po każdym spotkaniu przekażemy stosowny komunikat poprzez stronę internetową gminy https://ozarow-mazowiecki.pl/koronawirus/

Dotychczas podjęto następujące działania:

  • 10 marca podjęto decyzję o zawieszeniu zajęć na Pływalni Miejskiej dla szkół,
  • 12 marca zamknięto gminne placówki oświatowe, tutaj dziękuję wszystkim, że podeszli do sytuacji odpowiedzialnie i zapewnili opiekę dzieciom w domu,
  • 12 marca zamknięto również Pływalnię Miejską, Bibliotekę, Arenę Ożarów oraz Dom Kultury wraz z Filiami,
  • wydarzenia kulturalne, sportowe, koncerty zostały odwołane.

Apeluję do Państwa o ograniczenie udziału w zgromadzeniach i unikanie przebywania w skupiskach, tak aby zminimalizować zagrożenie przenoszenia się koronawirusa.

Proszę o śledzenie informacji na stronie internetowej https://ozarow-mazowiecki.pl/koronawirus/

W związku z moim powrotem z zagranicy, podjąłem decyzję o profilaktycznym pozostaniu w domu
i pracy zdalnej. Jestem w stałym kontakcie ze współpracownikami i uczestniczę w podejmowaniu decyzji.

 

Paweł Kanclerz
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego