Radni z klubu radnych Forum Samorządowe, po wysłuchaniu mieszkańców podczas spotkań  w Broniszach i Duchnicach przygotowali projekt stanowiska w którym negatywnie opiniują projekt opracowania pn.: Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego przedstawiony przez Centralny Port Komunikacyjny w zakresie wariantów przebiegu nowych linii kolejowych przez teren Gminy Ożarów Mazowiecki (ciąg nr 9, linia kolejowa nr 85).

Sesja nadzwyczajna zwołana na wniosek grupy radnych odbędzie się 9 marca 2020r. o godz. 16.30.

Przewodniczący Rady Miejskiej zobowiązany został do przekazania w/w stanowiska po uchwaleniu, jako uwagi do dokumentu Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego, zgodnie z formularzem udostępnionym przez Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. oraz Marszałkowi Województwa Mazowieckiego.