Drodzy rodzice

Pragniemy poinformować, że do sieci przedszkoli publicznych w Gminie Ożarów Mazowiecki dołącza od 1 września 2020 r. filia Przedszkola Publicznego „Akademia Pod Modrzewiem” przy ul. Hallera 10/8b w Ożarowie Mazowieckim. Przedszkole będzie prowadzone przez Stowarzyszenie Rozwoju Macierzysza.

Dotychczas działające w tej lokalizacji Przedszkole „Szczęśliwa Gwiazdeczka” kończy działalność z dniem 31 sierpnia 2020 r.

Zasady działania Przedszkola nie ulegną zmianie, filia Przedszkola „Akademia Pod Modrzewiem” będzie przedszkolem publicznym. Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w rekrutacji na stronie rekrutacja.ozarow-mazowiecki.pl

Dzieci, kontynuujące uczęszczanie do Przedszkola przy ul. Hallera 10/8b od 1 września 2020 r., będą odbywały wychowanie na dotychczasowych zasadach jak w przedszkolu publicznym. Przypominamy o konieczności złożenia w marcu 2020 r. deklaracji o kontynowaniu wychowania przedszkolnego w tym Przedszkolu poprzez stronę rekrutacja.ozarow-mazowiecki.pl. Na początku roku szkolnego zostaną Państwo poinformowani przez nową dyrekcję o ewentualnej konieczności wypełnienia nowej karty zgłoszeniowej do Przedszkola.