Ożarów Mazowiecki kolejny rok zajął czołowe miejsce wśród gmin wyróżniających się najwyższym stopniem zrównoważonego rozwoju w Polsce. Świadczą o tym 3 miejsce w Rankingu Zrównoważonego Rozwoju JST oraz 2 miejsce w Rankingu Samorządów Najdynamiczniej Rozwijających Przedsiębiorczość w latach 2003 – 2018 w kategorii gmin miejsko – wiejskich.

21 stycznia br. w Sali Kolumnowej Sejmu RP odbyła się konferencja „Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego”, podczas której ogłoszono wyniki obydwu prestiżowych zestawień. Gminę podczas tego wydarzenia reprezentowali: Paweł Kanclerz – burmistrz Ożarowa Mazowieckiego, Andrzej Cichal – Przewodniczący Rady Miejskiej,  Dariusz Skarżyński i Elżbieta Jastrzębska-Jóźwiak – zastępcy burmistrza, oraz Małgorzata Piotrowska – Skarbnik Gminy.

Rankingi te tworzone przez ekspertów z Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej mają na celu monitorowanie zrównoważonego rozwoju społeczno-ekonomicznego gmin i regionów jako jednostek samorządu terytorialnego. Opracowywane są na podstawie 15 wskaźników, których źródłem są dane GUS. Analizie polegają m.in. wydatki na projekty inwestycyjne na mieszkańca, liczba osób pracujących na 1 tys. mieszkańców, liczba podmiotów gospodarczych na 1 tys. mieszkańców, saldo migracji, liczba absolwentów szkół ponadgimnazjalnych na 1 tys. mieszkańców oraz odsetek mieszkańców korzystających z oczyszczalni ścieków.

Zestawienia te są uznawane za jedne z najbardziej prestiżowych i wiarygodnych w Polsce. Oceniając dokonania lokalnych władz pozwalają wyłonić i pokazać te samorządy, które najlepiej dbają o swój zrównoważony rozwój. Co ważne, rankingi te uwzględniają wszystkie polskie miasta i gminy, a materiałem źródłowym są niezależne dane Głównego Urzędu Statystycznego. Wyniki opracowań odzwierciedlają, w sposób wiarygodny i przekrojowy, rozwój polskich jednostek samorządu lokalnego i wskazują liderów w podziale na gminy wiejskie, miejsko-wiejskie, miejskie oraz miasta na prawach powiatu.

– Cieszy mnie fakt, że po raz kolejny mogłem znaleźć się wśród najlepszych i reprezentować tam Ożarów Mazowiecki.  Przyjęte przez nas kierunki rozwoju gminy i wartości zostały docenione przez niezależnych ekspertów. Te dyplomy są nie tylko dla samorządowców, ale dla nas wszystkich, czyli  mieszkańców, którzy płacą tutaj swoje podatki oraz przedsiębiorców, rozwijających z sukcesami swoje firmy. Tym bardziej cieszy mnie ten sukces, bo zrównoważony rozwój zawsze opiera się na dialogu, współpracy i otwartości na różne potrzeby i oczekiwania mieszkańców – tak wyniki obydwu rankingów podsumował Paweł Kanclerz – burmistrz Ożarowa Mazowieckiego.