Informujemy, że w styczniu br. burmistrz oraz zastępcy burmistrza będą przyjmować mieszkańców w sprawach skarg i wniosków w godz. 12:30 – 17:30 w następujących dniach:

8 stycznia – pani Elżbieta Jastrzębska-Jóźwiak – zastępca burmistrza

15 stycznia- pan Dariusz Skarżyński – zastępca burmistrza

22 stycznia – pan Paweł Kanclerz – burmistrz