W środę 27 listopada br. w godz. 12:30 – 17:30 mieszkańców w sprawach skarg i wniosków będzie przyjmowała p. Elżbieta Jastrzębska-Jóźwiak – Zastępca Burmistrza.