16 października, podczas jubileuszowej gali finałowej „10. edycji Forum Rozwoju Mazowsza”, przyznano nagrody i wyróżnienia w konkursie dla beneficjentów środków unijnych. Doceniono w szczególności te samorządy, które w latach 2014-2018 pozyskały najwięcej środków na swoje projekty.

Gmina Ożarów Mazowiecki zdobyła wyróżnienie
w kategorii: Lider Zmian. Samorząd;
podkategoria: Lider województwa mazowieckiego
pod względem dofinansowania z UE w przeliczeniu na mieszkańca
– gminy miejsko-wiejskie od 15 tys. mieszkańców.

Konkurs zorganizowała Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Celem konkursu było docenienie beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 realizujących wyróżniające się projekty. Konkurs składał się z dwóch części. Laureatów wyłoniono na podstawie danych statystycznych, obrad Kapituły Konkursowej i głosowania internautów.

Nagrody, w postaci statuetek oraz wyróżnień, zostały przyznane w czterech kategoriach: Samorząd, Firma, Nagroda Internautów, Nagroda specjalna (z okazji 15-lecia Polski w Unii Europejskiej).

 

Elżbieta Jastrzębska-Jóźwiak

Zastępca Burmistrza