Future of Europe ReloadPodczas V konferencji w ramach międzynarodowego projektu partnerskiego pn. „Future of Europe – Reload” dofinansowanego ze środków Komisji Europejskiej ogłoszony został konkurs pn. „Europa naszych marzeń” adresowany do dzieci, młodzieży i dorosłych w trzech kategoriach: utwór literacki, rysunek i fotografia. Konkurs będzie przeprowadzony w dwóch etapach: krajowym i międzynarodowym. Prace konkursowe w pierwszym etapie (krajowym) należy składać w terminie do 31 października 2019 r. w Urzędzie Miejskim, Wydział Spraw Społecznych, ul. Poznańska 165, pok. 312 (III p.). Dodatkowe informacje pod nr telefonu 22 731 32 57plakat

Zachęcamy naszych Mieszkańców do aktywnego wzięcia udziału w konkursie. Prace laureatów szczebla krajowego wezmą udział w II etapie konkursu (międzynarodowym). Nagrodą dla zwycięzców etapu międzynarodowego jest wyjazd do wybranego kraju spośród krajów partnerskich Projektu: Portugalii, Hiszpanii, Włoch (Sardynia), Bułgarii, Rumunii lub Macedonii na zorganizowany pobyt.

Pierwszą nagrodą (główną) dla laureata szczebla międzynarodowego w kategorii wiekowej 7-13 lat będzie tablet.

Dla laureatów szczebla krajowego przewidziano nagrody niespodzianki w postaci bonów podarunkowych o wartości nominalnej od 50 do 200 zł.

 

  • Szczegółowy Regulamin konkursu w załączniku.
  • Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach konkursu w załączniku.
  • Zgoda oraz oświadczenie na udział w konkursie dziecka w załączniku.
  • Oświadczenie na udział w konkursie w załączniku.
  • Zgoda na przetwarzanie danych w załączniku.

 

 

Elżbieta Jastrzębska-Jóźwiak
Zastępca Burmistrza