Gmina Ożarów Mazowiecki przyjęła czteroosobową rodzinę repatriantów z Kazachstanu. Są potomkami Polaków przymusowo przesiedlonych w 1936 roku przez NKWD do Kamyszenki w rejonie astrachańskim. Urodzili się na obczyźnie, ale czują się Polakami.

Mając na uwadze polską historię i losy ponad 60 000 Polaków przesiedlonych do Kazachstanu wiosną i na jesieni 1936 roku, gmina Ożarów Mazowiecki, w miarę swoich możliwości, od wielu lat stara się pomagać w sprowadzeniu rodzin repatriantów do kraju. Po raz pierwszy w 2001 roku Rada Miejska zaprosiła Państwa Wysockich  ze wsi Kokczetaw. Przyjechali oni do Ożarowa Mazowieckiego, a gmina zapewniła im mieszkanie oraz pomogła w zagospodarowaniu i odnalezieniu się w nowej rzeczywistości.

Zaproszenie dla kolejnej rodziny repatriantów planowali radni już poprzedniej kadencji, Paweł Kanclerz – burmistrz Ożarowa Mazowieckiego zaproponował, aby wygospodarować na ten cel jeden z lokali mieszkalnych w budynku czynszowym przy ul. Poznańskiej. Czekaliśmy na zakończenie inwestycji i możliwość zapewnienia warunków mieszkaniowych dla rodziny. Podczas sesji 10 lipca 2019 r. Rada Miejska podjęła stosowną uchwałę i 5 września mogliśmy po polsku – chlebem i solą –  powitać Zofię, Jurija i ich dwie córki na lotnisku oraz przekazać im przygotowane dla nich mieszkanie, w którym znaleźli oni również podstawowe wyposażenie. Część kosztów związanych z przygotowaniem lokalu zostanie zrefundowana z dotacji przydzielanej gminom zapewniającym lokale dla Polaków ze Wschodu. Gmina pomoże im również w znalezieniu pracy i zorganizowaniu nauki języka polskiego i kontynuacji edukacji dla dzieci w gminnych placówkach oświatowych.

Dajemy tym młodym ludziom i ich dzieciom szanse na lepsze życie i nowy start w kraju ich przodków. Są za to bardzo wdzięczni.

                                                                                              Jolanta Kołodyńska – Rzeźnik

                                                                             Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim