Zakończyła się realizacja budowy parkingu w Płochocinie. Obiekt działa w systemie „Parkuj i Jedź” („Park&Ride”), co oznacza, że przeznaczony jest wyłącznie dla Użytkowników, którzy po zaparkowaniu, pozostawiają pojazdy i dalszą podróż kontynuują środkami transportu zbiorowego. Korzystanie z parkingu jest bezpłatne. W celu poprawy bezpieczeństwa na terenie obiektu, został on ogrodzony oraz wyposażony w system monitoringu i oświetlenie. Do dyspozycji mieszkańców są 83 miejsca parkingowe, w tym 7 dla osób niepełnosprawnych oraz dwie zadaszone wiaty z 40 stanowiskami dla rowerów.

Projekt pn.: „Budowa parkingów „Parkuj i Jedź” w gminach Ożarów Mazowiecki i Stare Babice na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” został współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Główne cele realizacji projektu to redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza oraz wpływ na rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej w regionie. W wyniku budowy parkingów nastąpi ograniczenie użytkowania samochodów prywatnych do przemieszania się do pracy, szkoły czy na zakupy, co przyczyni się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych.

 

Szczegółowe zasady korzystania z obiektu określa ,,Regulamin korzystania z parkingu w systemie ,,PARKUJ I JEDŹ” przy ul. Długiej w Płochocinie” przyjęty Uchwałą Nr XI/132/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 17 czerwca 2019 r.

Agnieszka Jędrzejczak

Referat Funduszy Zewnętrznych

Załączniki