W związku z planowaną budową drogi gminnej oznaczonej w ulicy Sienkiewicza na odcinku pomiędzy drogą wojewódzką nr 718 ul. Umiastowską, a drogą gminną ul. Hallera w Ożarowie Mazowieckim, informujemy o możliwości zgłaszania do Urzędu Miejskiego ul. Kolejowa 2 w Wydziale Inwestycji i Remontów zapotrzebowania na umieszczenie w pasie drogowym przebudowywanej drogi kanału technologicznego, dla infrastruktury teleinformatycznej.

Ogłoszenie w myśl Art. 39 ust. 6 i 6a Ustawy z dnia 21.03.1985 r. o Drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.)