W dniu 28 lipca 2019r. ( niedziela ) odbędą się wybory do izb rolniczych, w tym Mazowieckiej Izby Rolniczej.

Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej w Gminie Ożarów Mazowiecki  będzie mieściła się w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Obrońców Warszawy, ul. Lipowa 11 w Ołtarzewie.
Głosowanie odbędzie się w godzinach 8:00 – 18:00.

W gminie Ożarów Mazowiecki powierzchnia użytków rolnych przekracza 4 tys. ha w związku z powyższym do Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej (MIR) wybiera się dwóch członków ( okręg dwumandatowy ).

Członkami samorządu rolniczego są osoby fizyczne i prawne będące podatnikami podatku rolnego, podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej oraz członkowie RSP posiadający w nich wkłady gruntowe. Przysługuje im prawo kandydowania do Rad Powiatowych Mazowieckiej Izby Rolniczej i uczestniczenia w ich wybieraniu.

W każdym powiecie zostanie wybrana Rada Powiatowa Mazowieckiej Izby Rolniczej. W jej skład wejdą rolnicy, którzy w wyborach do tego organu, otrzymają największą ilość ważnie oddanych głosów.

Spis osób uprawnionych do głosowania zostanie wyłożony do wglądu w Urzędzie Miejskim w Ożarowie Mazowieckim, ul. Kolejowa 2, pokój 110 od dnia 13 czerwca 2019 r. w godzinach:

pn,wt,cz,pt: 8.00-16.00, śr: 10.00-18.00