Z dniem 1 lipca 2019 r. usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Ożarów Mazowiecki, będzie realizowała firma MZO Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie. Firma MZO Sp. z o.o. zaproponowała najkorzystniejsze warunki wykonywania usługi, a umowę zawarto na okres pół roku, tj. do 31 grudnia 2019 r. Zmianie również ulegną stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów. 

Od dnia 1 lipca 2019r.  stawka opłaty za realizowaną usługę wynosić będzie:

– 24 zł od każdej zamieszkującej osoby w przypadku, gdy odpady zbierane i odbierane będą w sposób selektywny,

– 48 zł od każdej zamieszkującej osoby w przypadku, gdy odpady nie będą zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Powyższe stawki wynikają bezpośrednio z kosztów, jakie zostały zaproponowane gminie przez firmę MZO Sp. z o.o.

Właściciele nieruchomości zostaną poinformowani o wysokości opłaty obowiązującej od 1 lipca br., otrzymają również harmonogram odbioru odpadów obowiązujący w drugim półroczu. Zasady segregacji odpadów komunalnych nie ulegają zmianie, wydłuża się natomiast okres odbioru odpadów ulegających biodegradacji. W ramach nowej umowy mieszkańcy nieruchomości jednorodzinnych będą mogli oddać jeden worek z odpadami ulegającymi biodegradacji w miesiącu grudniu. Mieszkańcy zabudowy wielorodzinnej będą gromadzić odpady ulegające biodegradacji w pojemnikach, które zostaną wstawione na tereny wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych.

 

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa