Stowarzyszenie „Między Wisłą a Kampinosem” serdecznie zaprasza na szkolenie przygotowujące do aplikowania o wsparcie w ramach poddziałania 19.2 na przedsięwzięcia:

– 3.1.1 Wsparcie inicjatyw społecznych mających na celu integrację społeczności lokalnej i/lub organizacji pozarządowych z obszaru LSR

– 3.2.1 Wsparcie podmiotów działających w sferze kultury na obszarze LSR poprzez dofinansowanie zakupu wyposażenia i organizacji wydarzeń kulturalnych

– 3.3.1 Wsparcie zachowania dziedzictwa kulturowego na obszarze LSR przez kultywowanie zwyczajów, renowację i ochronę obiektów zabytkowych

 

Szkolenie odbędzie się w dniu 24 maja 2019 r. w Centrum Kultury w Łomiankach ul. Wiejska 12a, 05-092 Łomianki (sala widowiskowa) w godzinach 9.00-17.00.